Sedeži občinskih svetnikov, so bili v mandatu 2006 - 2010 razdeljeni takole:

 

Lista za razvoj vasi pod Krvavcem 7
SDS 3
Lista obrtnikov  1
Lista Kultura Ulica Ljudje 1
Nsi 1
LDS 1
SLS 1
Lista Za Vas 1

 

Občinski svet je bil v svojem delovanju posvsem usklajen  z delovanjem g. Župana.
Tako, v celotnem mandatu, ni bil izglasovan le en predlagan sklep in sicer:

Predlog Župana, da se Poslovnik občinskega sveta spremeni tako, da se svetniška
vprašanja, ki jih imajo pravico postavljati člani sveta (župan in uprava pa so nanje
dolžni odgovarjati),
omeji na največ 3 postavljena vprašanja na sejo.

Na glasovanju je kar 9 svetnikov podprlo predlog, 5 jih je glasovalo proti. 
Sprememba tako ni bila izglasovana, ker je za spremembo Poslovnika potrebna
dvotretjinska večina.


9 občinskih svetnikov potemtakem meni, da je bolje, če je svetnik na sejah predvsem tiho sedi
ter pridno dviga roko v podporo vsakemu predlogu sklepov, ki jih predlaga g. Župan.

V Listi Za Vas svetniška vprašanja razumemo kot edino možnost, da se problematika občanov
obravnava na ravni občinskega sveta, izkušnje namreč pokažejo, da so neposredni kontakti
z Županom oz. Občinsko upravo, v spornih zadevah, običajno neuspešni.

Seznam svetnikov s 5 ali manj postavljenimi vprašanji na sejah:

Janez Preša 0
Matjaž Črnič 1
Marija Stare 1
Franc Kropivnik 1
Ana Polanc 1
Jože Ipavec 1
Boris Kožar 2
Dejan Podgoršek 2
Blaž Kaplenik 3
Miha Zevnik 3
Silva Dolinar 5
...  
...  
...  
Marjan Ropotar/Marko Bolka 44

Županu gredo odgovori na zastavljena vprašanja težko od rok, v kolikor mu odgovora ne
uspe podati takoj na sami seji, se na pisne odgovore čaka vsaj do naslednje seje, v povprečju kar 2 meseca.

 

Izdelava spletne strani martinjak.net