Kakšen je torej povprečni svetnik/ca, ki je deloval v občinskem svetu 2010 – 2014?

Na seje pride rad, udeležba je skoraj popolna, 96%.

Sodeloval je v 20 razpravah, se pravi enkrat na sejo. Seja ima tja do 15 točk dnevnega reda, torej našega svetnika zanimajo zares tiste najpomembnejše teme.

Edino pravo orodje, ki ga ima (svetniška vprašanja in pobude) uporabi redko, zgolj vsako drugo sejo. Pa čeprav zanj ne potrebuje orožnega lista. Na prvi pogled je torej v občinskem svetu torej precej mirno in suhoparno.


Aktivnosti občinskih svetnikov in svetnic na sejah občinskega sveta. Graf prikazuje seštevek udeležbe v razpravah ob obravnavi gradiva ter postavljanja svetniških vprašanj in pobud skupaj.


Opomba:
* … niso bili člani OS celotni mandat

 

Svetniška vprašanja in pobude

V povprečju je svetnik postavil 0,5 vprašanja oz. podal pobudo, kar je enkrat na vsako drugo sejoJe bilo kdaj drugače?

Delovanje Občinskega sveta smo statistično spremljali tudi prejšnji mandat, v obdobju 2006 – 2010. Ob koncu mandata smo ugotavljali kateri svetniki in svetnice so bili najmanj aktivni.

Svetniška vprašanja in pobude, 2006 – 2010

Matjaž Črnič (1), Marija Stare (1), Franc Kropivnik (1), Ana Polanc (1), Jože Ipavec (1), Blaž Kaplenik (3), Miha Zevnik (3) in Silva Dolinar (5).

Označene osebe so bile v mandatu 2010-2014 ponovno člani občinskega sveta.

V prejšnjem mandatu je Župan podal predlog spremembe poslovnika  občinskega sveta, da se število svetniških vprašanj omeji na največ 3 postavljena vprašanje. 9 svetnikov je predlog podprlo, 5 nas je glasovalo proti. Za spremembe je potrebna je bila dvotretjinska večina, zato predlog ni bil sprejet.

Groteskno je, da so za predlog glasovali svetniki, ki v celotnem mandatu skupaj niso uspeli postaviti treh vprašanj, kaj šele na sejo. Posamezni svetniki se niso uspeli oglasiti niti trikrat v dveh mandatih skupaj, to je v osmih letih, na več kot štiridesetih sejah. Pa so vseeno zastopali pravice in interese občanov.

Še več,  ravno tisti najmanj aktivni so pridno glasovali, da je potrebno svetniška vprašanja omejiti!

Izdelava spletne strani martinjak.net