Občinski svetniki imajo poleg postavljanja svetniških vprašanj, pravico (in dolžnost) predlagati pobude. V mandatu 2010 – 2014 smo Županu in Občinski upravi predlagali in opozarjali:

 • Bolj aktivno sodelovanje občine pri festivalskih dogodkih, vključno s finančno vzpodbudo organizatorjem (primer Festival Sanje pod Krvavcem 2014, pri realizaciji katerega občina ni sodelovala).

 • Prenova spletne strani www.cerklje.si, ki je zastarela, predvsem pa sila nepregledna ter uporabniku neprijazna. Predlog poenotenega izgleda (forme) s spletno stranjo TIC-a, ki je bistveno boljša.

 • Vsebine, ki se lepijo na oglasno desko v avli občinske stavbe, objavljati tudi v spletni oglasni deski.

 • Vzpostavitev javne blagajne za plačevanje položnic brez provizij. V nekaterih sosednjih občinah (Kranj, Kamnik) jih že imajo.

 • Promocija turističnega vodenja po Cerkljah in okolici. Ekipa Liste Za Vas je ponudbo preskusila tudi sama in bila nad doživetji navdušena.

 • Postavitev košev za pasje iztrebke ob sprehajalnih poteh.

 • Zagotovitvi sanitarij v neposredni bližini otroških igrišč.

 • Pregled (in sanacija) šolske atletske stene, na kateri močno zastaja voda.

 • Javna wi-fi točka, vsaj v centru Cerkelj.

 • Sodelovali smo v delovnem telesu, ki je pripravil nov Poslovnik Občinskega sveta, a ga Župan v treh letih nikdar ni utegnil uvrstiti na dnevni red, pa čeprav gre za osnovno orodje delovanja občinskega sveta.

 • Na Nadzorni odbor Občine Cerklje in kasneje še na Komisijo za preprečevanje korupcije smo podali prijavo o kršitvi postopka ob oddaji prostorov Nogometnega centra Velesovo. Naj spomnimo, bodoči najemnik je lokal opremljal še preden je bil razpis sploh objavljen in več mesecev prej, preden je bila sklenjena pogodba o najemu.

 • Opozorilo o težavah z garderobami v Športni dvorani in sicer se večkrat dogaja, da se v skupnih garderobah in kopalnicah hkrati pojavijo dekleta in drugi uporabniki. Pobuda o proučitvi možnosti replaniranja športnih aktivnosti, da do potencialnih konfliktnih situacij, ne bi več prihajalo.

 • Izpostavili smo copy-paste delovanje Nadzornega odbora, ki v svojih poročili znova in znova ugotavlja:  »Ocena je, da je poslovanje na kontu pregledno, poraba manjša od predvidene, torej smotrna, zato NO izreka pozitivno mnenje za navedeno proračunsko postavko.« Tako je Nadzorni odbor v 18 letih delovanja, v vseh opravljenih nadzorih skupaj vedno podal pozitivno mnenje in eno samo, samcato priporočilo.

 • Opozorilo o nekakovostni izvedbi otroškega igrišča v Dvorjah (zastajanje vode na igralih, slaba kakovost utrjenih površin ob igralih).

 • Opozarjali smo na nevaren pesek na cestah, predvsem spomladi. Stanje se je skozi leta bistveno izboljšalo!

 • Skupaj z Listo KUL smo Županu čestitali za 60 let.

 • Javna objava lokacij, kjer redarstvo opravlja meritve hitrosti, dodatno namestiti table z napisi »Pozor, radar!«

 • Predlog nakupa defibrilatorjev, ki bi se namestili na lokacije, kjer se zbira večje število ljudi.

 • Nadzor nad kršitelji, ki ob večerih redno zastrupljajo okoliški zrak s kurjenjem odpadkov.

 • Namestitev ogledala nasproti Zbirnega centra. Pobudo smo podali 31.8.2011, po prometni nesreči letos poleti (2014), so ogledalo vendarle postavili.

 • Klimatizacija prostorov Knjižnice Cerklje v poletnih mesecih, zaradi neznosne vročine.

 • Pobuda, naj se Župan pogovori z nasprotniki gradnje Doma starostnikov, potem, ko na dnevnem redu Vaške skupnosti Šmartno ni dovolil obravnave te tematike.

 • Javna objava zapisnikov vaških skupnosti na spletnih straneh občine.

 • Opozorilo predsedniku Komisije za volitve in imenovanja, Mihu Zevniku, da se komisija pri predlogu članov strokovnih odborov in komisij, ni upoštevala volilnega rezultata (žal brezuspešno).

 • Postavljanje ogledal na nevarna križišča.

 • Znižanje cene najema kulturne dvorane.

 • Vzpostavitev rekreacijskega parka s fitnes opremo v naravi.

 

Aktivno smo spremljali dogajanje in v naših očeh najbolj zaslužne predlagali za občinske nagrade in priznanja. Nagrajenci delujejo na področju kulture, športa ali na splošno v korist lokalne skupnosti:

 • Anže Sirc, Adergas

 • KUD Pod Lipo Adergas in režiser Silvo Sirc

 • Marinka in Franci Berce, Cerklje

 • Družinski mladinski center Cerklje in prostovoljci programa Oratorij, Cerklje

 • Andreja Jagodic, Cerklje

 • Moto klub Kevder, Cerklje

 

Ostajamo odprti za probleme v našem okolju. Kadar lahko, skušamo pomagati, tako smo v zadnjih letih:

 • Matjažu podarili moped Tomos Flexer, s katerim je ponovno mobilen.

 • Donacija Družinskemu in mladinskemu centru Cerklje in sicer razliko sredstev, ki jih je Župan zmanjšal v proračunu (skupna akcija svetnikov Ciperle - KUL, Bolka - Lista Za Vas in Sirc – SDS.

 • Obdarjanje otrok, ki sta ostala brez očeta po hudi bolezni, osmo leto zapored, ob Miklavžu.

 • Finančna pomoč ob nesrečah (požar, poplave).

 • Vsakoletno obdarovanje uslužbenk ob dnevu žena. Namreč občinski svetnik Marko Bolka na občinski opravi velja za »sitnega«. Tako se gospem vsaj malo odkupi. :) 

 

Izdelava spletne strani martinjak.net