Dobro sodelovanje svetnikov Liste KUL in Liste Za Vas smo nagradili v skupno kandidaturo na volitvah v občinski svet. V našem okolju hočemo živeti kakovostno, tako med delom, kot prostim časom. Želimo priložnosti za aktivno delovanje ter možnosti za zabavo. Imamo voljo, znanje in izkušnje. Sredstva so, za začetek jih je potrebno racionalneje porazdeliti.  

KAJ IN KAKO do zastavljenih ciljev?

 

ZA RAZVOJ

Spodbude za malo gospodarstvo in nova podjetja.

Začetnikom v svetu podjetništva omogočiti strokovno podporo za spopad z birokracijo, evalvacijo poslovnega načrta oz. podjetniške ideje, podporo pri raziskavi trga.

Start-up podjetjem omogočiti delovni prostor, seveda ustrezno informacijsko opremljen.

Pospeševati sodelovanje med malimi podjetniki, spodbujati skupne nastope na trgu, omogočiti kandidiranje na domačih investicijskih projektih, ne samo kot pod izvajalci pod-izvajalcev.

Permuzarjeva hiša je odkupljena, planirana je obnova, zakaj ne bi bila namenjena za podjetniško dejavnost?

Podpora lokalni samopreskrbi (tržnica, brezplačni najem stojnic).

Domačim pridelovalcem hrane je potrebno omogočiti neposreden dostop do potrošnikov, brez mastnih provizij posrednikov (trgovcev). Vzpostavitev manjše tržnice, opremo (stojnice) lahko ugodno priskrbijo domači mizarji. Primernih prostih površin je v občini kar nekaj, najbolje v centru Cerkelj, morda zadaj za občino ali osrednjem parkirišču pred cerkvijo. Najem stojnic naj bo brezplačen, ob jasnih kriterijih kdo ima pravico prodaje, da se izognemo kramarjem in preprodajalcem cenenih izdelkov s poreklom v tretjem svetu.

Sodobne IKT infrastrukture (širokopasovno omrežje, javne wi-fi dostopne točke).

Širokopasovno omrežje mora biti najvišja prioriteta. Brezplačno javno dostopne wi – fi točke tudi. Težko si predstavljam tehnološko opremljenega turista iz Japonske ali Koreje, ki v središču Cerkelj za rokav cuka mimoidočega, kje bi lahko kaj pojedel, morda celo prespal. V zamudi smo, in to krepki.

 

ZA SODELOVANJE 

Vključevanje interesnih skupin in vaških skupnosti.

Tiste, ki imajo zanimanje je potrebno vključevati, ne izločevati. Drugačna mnenja je potrebno razumeti kot priložnosti za izboljšave, ne osebne napade. Vaške skupnosti najbolje poznajo problematiko v lokalni skupnosti. Dajmo jim možnosti za delo, prisluhnimo kaj želijo povedati.

 

Aktivni občinski svetniki!

O aktivnostih svetnikov in svetnic smo opozarjali že večkrat. V osmih letih, odkar delujemo v občinskem svetu smo imeli priložnost kolege in kolegice opazovati od blizu. Zlahka trdimo, da jih je nekaj, recimo vsaj tretjina njih, ki ne vedo, čemu sploh sedijo v svetniških klopeh. Kaj so pravice in predvsem kaj so dolžnosti svetnikov?! Trdimo, da takih ne potrebujemo.

 

Strokovna in prijazna občinska uprava.

Odprtost, prijaznost, visoka strokovnost, posluh za občana. Ne rečem, da vse to našim uslužbencem manjka. Nasprotno, mi imamo z občinsko upravo dobre izkušnje. Sodelujemo! A nekaj časa, smo potrebovali, da smo se drug drugega navadili.

Pomembno je, da se zaposleni zavedajo, da so tam zato, da občanu pomagajo in mu svetujejo kako učinkovito do zastavljenih ciljev!

 

 

ZA VARNOST

Ureditev hudournikov, redno čiščenje strug.

Lepo smo uredili lesene varovalne ograje. Struge so ponekod zanemarjene, v večjih deževjih nevarne. Ograje strohnijo in razpadajo. Do sedaj smo imeli kar srečo, katastrofalnih poplav še ni bilo. A poplavne študije govorijo, da ko bodo 50 letne vode, bo hudo. Ob takem stanju strug, bo še precej huje.

Ukrepi za znižanje kaznivih dejanj (vlomi, tatvine).

Statistika iz leta v leto govori, da smo vse bolj na udaru. Preiskanost kaznivih dejanj naj bi bila blizu polovice, a ko ti razmečejo celo stanovanje, ti taka trditev ne pomaga. Potrebno je povečati samoobrambo, na policijo ne moremo računati. Zakaj ne bi razširili delovanje medobčinskega inšpektorata tudi v preventivno delovanje? Opazovanje, nočno patruljiranje. Zgolj kaznovanje napačno parkiranih na območju letališča in postavljanje radarjev je manj, kot pričakujemo od fantov in deklet v uniformah.

 

Dodatni zdravnik.

Je potrebno še kaj dodati?

 

 

ZA ŽIVLJENSKO OKOLJE 

Ob otroških igriščih zagotoviti sanitarije in pitno vodo.

Uporabniki igrišč vemo zakaj, vsa niso ob gostinskih objektih.

 

Zagotoviti prostore za vadbo glasbenih skupin.

Nekdaj so Cerklje slovele po dobrih glasbenih. Oglarji, Trgovci, Prezrti, Monroe, Drugo dejanje in drugi. Še vedno se ustvarja in vadi. V vlažnih garažah in kleteh. Ob vseh objektih v občinski lasti žal ni primernega prostora za vadbo.

 

Spodbujati festivale in koncerte.

Turizem mora postati osrednja strategija občine. Drugega pravzaprav nimamo, za razvoj klasične industrije so prostorske možnosti sila omejene. Visokotehnoloških podjetij nimamo. Potrebno je privabiti goste. Marsikdo se spomni obiskanosti nekdanje Razstave lovstva in cvetja. Mladih rožice in divje živali nekaj manj zanimajo. Jih pa druženje, ob dobri glasbi še toliko bolj.

Občina mora organizatorjem pomagati, jih podpreti organizacijsko in marketinško, povezati lokalne podjetnike, ki lahko ponudijo spremljajoče dejavnosti.

 

 

ZA SKUPNO DOBRO

Vzpostaviti javno blagajno za plačilo položnic brez provizij.

Socialna situacija je vse težja. Mali korak, a za marsikoga pomemben k zniževanju stroškov.

 

Skupen nastop gospodinjstev na trgu energentov.

Končno se je v nekaj zadnjih letih vzpostavil prosti trg električne energije, plina, …

Občina bi morala prevzeti koordinacijo, povezati gospodinjstva, ki bi na trgu nastopila kot velika stranka. Prepričan sem, da bi se dalo iz pogajati dobre cene. Tako se dela v gospodarstvu, nenazadnje tako dela tudi občina, ko se pogaja o cenah za svoje objekte.

 

Zagotoviti dostopnejši najem objektov v občinski lasti (kulturna dvorana, igrišča).

Domači umetniki in športniki, bi morali imeti možnost zelo ugodne uporabe objektov. 400 EUR najema za Borštnikov hram je mnogo preveč npr. za pesnika, ki bi želel imeti recital. Zakaj bi domača kulturniška društva sploh plačevala najemnino za nekaj prestav, ki jih s trdim delom pripravijo in odigrajo. Primerjava s profesionalno organiziranimi gledališči, ne zdrži. Tisto so podjetja.

Enako velja za organizatorje rekreativnih športnih prireditev, ki niso namenjene ustvarjanju dobička.

 

Rekreacijski park s fitnesom na prostem.

Imajo ga npr. v Kamniku, poleg otroškega igrišča. Lično, prosto dostopno vsem in to brezplačno. Cena? Slabih 30.000 EUR. Pobudo smo na Župana naslovili pred več kot pol leta. Odgovor: v proračunu denarja ni.

 

 

ZA ZNIŽANJE CENE KANALIZACIJSKEGA PRIKLJUČKA

Obvezni priklop na kanalizacijsko omrežje večini občanov že povzroča glavobole. Potrebni vložek je precejšen, pravzaprav jih je zelo malo, ki so ga sposobni plačati brez težav. Visok fiksni znesek priklopa, odgovornost za lastno izgradnjo povezave do glavnega voda in priklopa. Samostojno urejanje služnostnih pravic s sosedi.

Občina mora tukaj opraviti precej bolj aktivno vlogo. Najprej je potrebno proučiti možnosti za znižanje fiksnega stroška, nato pa občanom pomagati pri koordinaciji z izvajalci. Velja enako, kot pri pobudi za enoten nastop na trgu energentov. Občina bi občanom, ki so v stiski s sredstvi, lahko stopila nasproti z ureditvijo ugodnih kreditov, povezave z bankami imajo dobre. Prav tako je lahko predvsem Župan, s pravim pristopom, zelo uspešen pri urejanju služnosti med sosedi.

 

 

Vse fotografije, vir: www.google.si/slike 

 

Izdelava spletne strani martinjak.net